• HCM (028) 3510 6995
  • HN (024) 6259 3675
  • HCM sale@edchcm.com
  • HN trinhhuong@edchcm.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


Kiểm tra/ hiệu chuẩn nội bộ các loại cân sử dụng trong PTN

Từ ngày 19/06/2018 đến ngày 22/06/2018

163 - Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM


ThS Nguyễn Đăng Huy

Xem Đăng ký

Xác nhận phương pháp thử trong phân tích hóa học

Từ ngày 19/06/2018 đến ngày 22/06/2018

163 - Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM


TS Nguyễn Văn Đông

Xem Đăng ký

Phân tích chất lượng phân bón và đất

Từ ngày 25/06/2018 đến ngày 29/06/2018

163 - Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM


TS Nguyễn Văn Đông

Xem Đăng ký

Untitled Document

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI