• (028) 3620 4678 - (028) 2232 4268
  • kinhdoanh@edchcm.com

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

KHÓA ĐÀO TẠO
Từ ngày 17/09/2021 đến ngày 17/09/2021
KIỂM TRA VÀ HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO pH

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Sắc ký – Đào tạo trực tuyến trên nền tảng Zoom

Giảng viên: Cán bộ kỹ thuật EDC_HCM
Xem

Từ ngày 13/09/2021 đến ngày 14/09/2021
ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN - TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2017 – YÊU CẦU CHUNG VỀ NĂNG LỰC PHÒNG THỬ NGHIỆM VÀ HIỆU CHUẨN

Đào tạo trực tuyến trên nền tảng Zoom

Giảng viên: Cán bộ kỹ thuật EDC_HCM
Xem

Từ ngày 09/09/2021 đến ngày 11/09/2021
Ứng dụng phương pháp thống kê vào việc đánh giá, xử lý số liệu và kiểm soát kết quả trong phân tích định lượng.

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Sắc ký – Đào tạo Trực tuyến trên nền tảng Zoom

Giảng viên: TS Nguyễn Văn Đông
Xem

Từ ngày 07/09/2021 đến ngày 07/09/2021
TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ, HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Sắc ký – Đào tạo Trực tuyến trên nền tảng Zoom

Giảng viên: Ths. Nguyễn Thành Vinh
Xem

Từ ngày 29/06/2021 đến ngày 29/06/2021
An toàn Phòng thí nghiệm Hóa học

Học trực tuyến qua Zoom

Giảng viên: ThS Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh
Xem

Từ ngày 23/06/2021 đến ngày 25/06/2021
KIỂM TRA VÀ HIỆU CHUẨN HỆ THỐNG GC/MS

Công ty CP Khoa học Công nghệ Sắc ký Tiên Phong

114 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp.HCM

Giảng viên: ThS Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh
Xem

Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 30/12/2020
SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION VÀ ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH ANION TRONG NƯỚC

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Sắc ký 

Giảng viên: ThS Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh
Xem

Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 23/12/2020
Đánh giá cảm quan thực phẩm

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

Giảng viên: Cán bộ kỹ thuật EDC_HCM
Xem

Từ ngày 23/01/2019 đến ngày 25/01/2019
Phương pháp đánh giá cảm quan thực phẩm

163 - Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Giảng viên: KS Lý Văn Đàn
Xem

Dự kiến 09/2018 thời lượng 4 ngày
Kiểm tra, hiệu chuẩn các thiết bị hóa lý đo thông số môi trường : pH, DO, TSS, TDS, EC, COD, Độ đục
163 - Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Giảng viên: ThS Nguyễn Đăng Huy
đăng ký Xem

Dự kiến 09/2018 thời lượng 2 ngày
An toàn hóa chất trong kinh doanh, sản xuất và sử dụng trong phòng thí nghiệm.
163 - Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Giảng viên: TS Nguyễn Văn Đông
đăng ký Xem

Dự kiến 06/2018 thời lượng 3 ngày
Kỹ năng cơ bản cho nhân viên thử nghiệm hóa học
163 - Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Giảng viên: CN. Trần Thanh Bình
đăng ký Xem

Dự kiến 06/2018 thời lượng 4 ngày
Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học
163 - Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Giảng viên: TS Nguyễn Văn Đông
đăng ký Xem

Dự kiến 06/2018 thời lượng 3 ngày
Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 – Nhận thức về các yêu cầu quản lý và kỹ thuật; Đào tạo đánh giá viên nội bộ
163 - Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Giảng viên: KS. Diệp Thị Lan
đăng ký Xem

Dự kiến 06/2018 thời lượng 3 ngày
Xây dựng hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn ISO 17025
Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Giảng viên:
đăng ký Xem

Dự kiến 06/2018 thời lượng 3 ngày
Ước lượng độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích
Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Giảng viên:
đăng ký Xem

Dự kiến 06/2018 thời lượng 4 ngày
Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn dụng cụ đo độ dài
Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Giảng viên:
đăng ký Xem

Dự kiến 06/2018 thời lượng 5 ngày
Kỹ thuật sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS) – Áp dụng trong định danh và định lượng
Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Giảng viên:
đăng ký Xem

Từ ngày 29/05/2018 đến ngày 31/05/2018
Kỹ thuật lấy mẫu trong phân tích môi trường không khí, nước và đất

163 - Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Giảng viên: Ths. Nguyễn Thành Vinh
Xem

Từ ngày 21/05/2018 đến ngày 25/05/2018
Kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC/MS,LC/MS/MS) – Ứng dụng vào phân tích thủy hải sản, thực phẩm, dược phẩm và môi trường

163 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Giảng viên: TS Nguyễn Văn Đông
Xem

Từ ngày 21/05/2018 đến ngày 25/05/2018
Quang phổ hấp thu phân tử (UV-VIS) - Áp dụng trong phân tích thực phẩm, môi trường và phân bón

163 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Giảng viên: TS Nguyễn Văn Đông
Xem

Từ ngày 14/05/2018 đến ngày 18/04/2018
Phân tích các chỉ tiêu hóa lý đánh giá chất lượng nước mặt và nước thải

163 - Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Giảng viên: Ths. Nguyễn Thành Vinh
Xem

Từ ngày 09/05/2018 đến ngày 11/05/2018
Kiểm tra/ hiệu chuẩn nội bộ dụng cụ thể tích sử dụng trong PTN

163 - Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Giảng viên: ThS Nguyễn Đăng Huy
Xem

Từ ngày 07/05/2018 đến ngày 11/05/2018
Phân tích các thành phần chất lượng ngũ cốc, thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

163 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Giảng viên: TS Nguyễn Văn Đông
Xem

Từ ngày 03/05/2018 đến ngày 04/05/2018
An toàn sinh học cho phòng thí nghiệm, phòng xét nghiệm vi sinh vật

163 - Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Giảng viên: KS. Diệp Thị Lan
Xem

Dự kiến 05/2018 thời lượng 5 ngày
Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) - Ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm công nghiệp và môi trường
163 - Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Giảng viên: TS Nguyễn Văn Đông
đăng ký Xem

Dự kiến 05/2018 thời lượng 5 ngày
Kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC/MS, LC/MS/MS). Ứng dụng vào phân tích thủy hải sản, thực phẩm, dược phẩm và môi trường
163 - Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Giảng viên: GS. Chu Phạm Ngọc Sơn & TS. Phạm Thị Ánh
đăng ký Xem

Dự kiến 05/2018 thời lượng 5 ngày
Quang phổ hấp thu phân tử (UV-VIS) – Áp dụng trong phân tích thực phẩm, môi trường và phân bón
163 - Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Giảng viên: TS Nguyễn Văn Đông
đăng ký Xem

Dự kiến 05/2018 thời lượng 5 ngày
Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm, nước và nước thải
Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Giảng viên:
đăng ký Xem

Dự kiến 05/2018 thời lượng 3 ngày
Kiểm nghiệm viên phòng thí nghiệm
Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Giảng viên:
đăng ký Xem

Từ ngày 17/04/2018 đến ngày 20/04/2018
Kiểm tra /hiệu chuẩn các thiết bị đo lường PTN

163 - Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Giảng viên: ThS Nguyễn Đăng Huy
Xem

Từ ngày 17/04/2018 đến ngày 19/04/2018
Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích vi sinh

163 - Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Giảng viên: ThS. Nguyễn Trường Danh
Xem

Từ ngày 10/04/2018 đến ngày 13/04/2018
Ứng dụng phương pháp thống kê vào việc đánh giá, xử lý số liệu và kiểm soát kết quả trong phân tích định lượng.

163 - Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Giảng viên: TS Nguyễn Văn Đông
Xem

Dự kiến 04/2018 thời lượng 3 ngày
Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích vi sinh
163 - Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Giảng viên: ThS. Nguyễn Trường Danh
đăng ký Xem

Dự kiến 04/2018 thời lượng 2 ngày
Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm
163 - Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Giảng viên: CN. Trần Thanh Bình
đăng ký Xem

Dự kiến 04/2018 thời lượng 4 ngày
Ứng dụng phương pháp thống kê vào việc đánh giá, xử lý số liệu và kiểm soát kết quả trong phân tích định lượng.
163 - Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Giảng viên: TS Nguyễn Văn Đông
đăng ký Xem

Dự kiến 04/2018 thời lượng 2 ngày
Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng cho phòng xét nghiệm y tế theo ISO 15189 - 2012
163 - Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Giảng viên: KS Lý Văn Đàn
đăng ký Xem

Dự kiến 04/2018 thời lượng 3 ngày
Kiến thức cơ bản của cán bộ quản lý Phòng thử nghiệm
Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Giảng viên:
đăng ký Xem

Dự kiến 04/2018 thời lượng 3 ngày
Quản lý và kỹ thuật an toàn phòng thí nghiệm hóa học và vi sinh
Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Giảng viên:
đăng ký Xem

Từ ngày 27/03/2018 đến ngày 30/03/2018
Ước lượng độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn các thiết bị đo lường phòng thí nghiệm

163 - Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Giảng viên: ThS Nguyễn Đăng Huy
Xem

Từ ngày 21/03/2018 đến ngày 23/03/2018
Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 – Nhận thức về các yêu cầu quản lý và kỹ thuật; Đào tạo đánh giá viên nội bộ

163 - Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Giảng viên: KS. Diệp Thị Lan
Xem

Từ ngày 13/03/2018 đến ngày 16/03/2018
Kiểm tra, hiệu chuẩn các thiết bị hóa lý đo thông số môi trường : pH, DO, TSS, TDS, EC, COD, Độ đục

163 - Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Giảng viên: ThS Nguyễn Đăng Huy
Xem

Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 16/03/2018
Kỹ thuật sắc ký lỏng (HPLC) - Ứng dụng một số kỹ thuật tiến bộ mới của HPLC trong phân tích thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và môi trường

163 - Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Giảng viên: GS. Chu Phạm Ngọc Sơn & TS. Phạm Thị Ánh
Xem

Dự kiến 03/2018 thời lượng 4 ngày
Kỹ thuật xác định hàm lượng hoạt chất thuốc BVTV
163 - Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Giảng viên: CN. Trần Thanh Bình
đăng ký Xem

Dự kiến 03/2018 thời lượng 3 ngày
Kỹ năng cơ bản của nhân viên thử nghiệm Hóa
Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Giảng viên:
đăng ký Xem

Dự kiến 03/2018 thời lượng 3 ngày
Kỹ năng cơ bản của nhân viên thử nghiệm Sinh
Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Giảng viên:
đăng ký Xem

Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 07/02/2018
Tiêu Chuẩn ISO 15189:2012 Phòng Xét Nghiệm Y Tế: Các Yêu Cầu Về Chất Lượng và Năng Lực

163 - Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Giảng viên: KS Lý Văn Đàn
Xem

Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 31/01/2018
Kỹ thuật lấy mẫu trong phân tích môi trường không khí, nước và đất

163 - Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Giảng viên: Ths. Nguyễn Thành Vinh
Xem

Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 26/01/2018
Kỹ thuật sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS) – Áp dụng trong định danh và định lượng

163 - Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Giảng viên: GS. Chu Phạm Ngọc Sơn & TS. Phạm Thị Ánh
Xem

Từ ngày 16/01/2018 đến ngày 19/01/2018
Kiểm tra/ hiệu chuẩn nội bộ các loại cân sử dụng trong PTN

163 - Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Giảng viên: ThS Nguyễn Đăng Huy
Xem

Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018
Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) - Ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm công nghiệp và môi trường

163 - Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Giảng viên: TS Nguyễn Văn Đông
Xem

Từ ngày 03/01/2018 đến ngày 05/01/2018
Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích vi sinh

163 - Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Giảng viên: ThS. Nguyễn Trường Danh
Xem

Từ ngày 30/03/2017 đến ngày 01/04/2017
Soạn thảo, sử dụng, kiểm soát quy trình thao tác chuẩn SOP và Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích vi sinh vật

163 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Giảng viên: ThS. Nguyễn Trường Danh
Xem

Từ ngày 27/03/2017 đến ngày 29/03/2017
Tiêu Chuẩn ISO/IEC 17025:2005 Nhận thức về các yêu cầu quản lý và kỹ thuật & Đào tạo đánh giá viên nội bộ

163 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Giảng viên: KS. Diệp Thị Lan
Xem

Từ ngày 20/03/2017 đến ngày 25/03/2017
Phân tích các chỉ tiêu hóa lý đánh giá chất lượng nước mặt và nước thải

176/9A Lê Văn Sỹ, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Giảng viên: ThS. Nguyễn Văn Tâm & Ths. Nguyễn Thành Vinh
Xem

Từ ngày 13/03/2017 đến ngày 16/03/2017
Kiểm tra và hiệu chuẩn các thiết bị đo lường phòng thí nghiệm

163 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Giảng viên: ThS Nguyễn Đăng Huy
Xem

Từ ngày 06/03/2017 đến ngày 10/03/2017
Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) - Ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm công nghiệp và môi trường

176/9A Lê Văn Sỹ, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Giảng viên: ThS. Nguyễn Văn Tâm
Xem

Từ ngày 27/02/2017 đến ngày 28/02/2017
An toàn sinh học cho phòng thí nghiệm, phòng xét nghiệm vi sinh vật

163 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Giảng viên: KS. Diệp Thị Lan
Xem

Từ ngày 20/02/2017 đến ngày 24/02/2017
Kỹ thuật sắc ký lỏng (HPLC) - Ứng dụng một số kỹ thuật tiến bộ mới của HPLC trong phân tích thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và môi trường

163 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Giảng viên: GS. Chu Phạm Ngọc Sơn & TS. Phạm Thị Ánh & CN. Trần Thanh Bình
Xem

Từ ngày 13/02/2017 đến ngày 17/02/2017
Kiểm nghiệm viên phòng thí nghiệm

163 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Giảng viên: ThS. Nguyễn Văn Tâm
Xem

Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 13/01/2017
Kỹ Thuật Phân Tích Vi Sinh Trong Thực Phẩm, Nước và Nước Thải

163 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Giảng viên: ThS. Huỳnh Ngọc Trưởng
Xem

Từ ngày 03/01/2017 đến ngày 06/01/2017
Ước lượng độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích

163 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Giảng viên: ThS. Nguyễn Văn Tâm
Xem

Từ ngày 21/12/2016 đến ngày 23/12/2016
Kỹ thuật lấy mẫu trong phân tích môi trường không khí, nước và đất

79 Trương Định (lầu 4), Quận 1, TP.HCM 

Giảng viên: Ths. Nguyễn Thành Vinh
Xem

Từ ngày 05/12/2016 đến ngày 08/12/2016
Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học

79 Trương Định (lầu 4), Quận 1, TP.HCM

Giảng viên: ThS. Nguyễn Văn Tâm
Xem

Từ ngày 21/11/2016 đến ngày 25/11/2016
Phân tích chất lượng phân bón và đất

176/9A Lê Văn Sỹ, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Giảng viên: ThS. Nguyễn Văn Tâm
Xem

Từ ngày 14/11/2016 đến ngày 17/11/2016
Ước Lượng Độ Không Đảm Bảo Đo Trong Hiệu Chuẩn Các Thiết Bị Đo Lường Phòng Thí Nghiệm

79 Trương Định (lầu 4), Quận 1, TP.HCM

Giảng viên: ThS Nguyễn Đăng Huy
Xem

Từ ngày 10/11/2016 đến ngày 11/11/2016
An toàn sinh học cho phòng thí nghiệm, phòng xét nghiệm vi sinh vật

79 Trương Định (lầu 4), Quận 1, TP.HCM

Giảng viên: KS. Diệp Thị Lan
Xem

Từ ngày 31/10/2016 đến ngày 04/11/2016
Phân tích các thành phần chất lượng ngũ cốc, thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Lập bảng Nutrition Facts.

176/9A Lê Văn Sỹ, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Giảng viên: ThS. Nguyễn Văn Tâm
Xem

Từ ngày 24/10/2016 đến ngày 28/10/2016
Kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC/MS,LC/MS/MS) – Ứng dụng vào phân tích thủy hải sản, thực phẩm, dược phẩm và môi trường

163 Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 

Giảng viên: GS. Chu Phạm Ngọc Sơn & TS. Phạm Thị Ánh
Xem

Từ ngày 19/10/2016 đến ngày 21/10/2016
Quản Lý và Kỹ Thuật An Toàn Phòng Thí Nghiệm Hoá Học và Vi Sinh

79 Trương Định Quận 1, Tp. HCM

Giảng viên: GS. Chu Phạm Ngọc Sơn & TS. Diệp Ngọc Sương & KS. Diệp Thị Lan & TS. Nguyễn Ngọc Vinh & Ths. Nguyễn Thành Vinh & ThS Nguyễn Đăng Huy & TS. Phạm Thị Ánh
Xem

Từ ngày 10/10/2016 đến ngày 14/10/2016
Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS), ứng dụng phân tích kim loại trong nước

Số 14, đường số 4, KDC Bình Hưng, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp. HCM

Giảng viên: ThS. Nguyễn Văn Tâm & TS Nguyễn Văn Đông
Xem

Từ ngày 03/10/2016 đến ngày 06/10/2016
Ứng dụng phương pháp thống kê vào việc đánh giá, xử lý số liệu và kiểm soát kết quả trong phân tích định lượng.

79 Trương Định (lầu 4), Quận 1, TP.HCM

Giảng viên: ThS. Nguyễn Văn Tâm & TS Nguyễn Văn Đông
Xem

Từ ngày 26/09/2016 đến ngày 30/09/2016
Kỹ thuật sắc ký lỏng (HPLC) – Ứng dụng một số kỹ thuật tiến bộ mới của HPLC trong phân tích thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và môi trường

163 Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Giảng viên: GS. Chu Phạm Ngọc Sơn & TS. Phạm Thị Ánh
Xem

Từ ngày 22/09/2016 đến ngày 23/09/2016
An toàn sinh học cho phòng thí nghiệm, phòng xét nghiệm vi sinh vật

79 Trương Định Quận 1, Tp. HCM

Giảng viên: KS. Diệp Thị Lan
Xem

Từ ngày 19/09/2016 đến ngày 23/09/2016
Kiểm nghiệm viên Phòng thí nghiệm

79 Trương Định Quận 1, Tp. HCM

Giảng viên: ThS. Nguyễn Văn Tâm
Xem

Từ ngày 16/09/2016 đến ngày 17/09/2016
Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích vi sinh

79 Trương Định Quận 1, Tp. HCM

Giảng viên: ThS. Huỳnh Ngọc Trưởng
Xem

Từ ngày 07/09/2016 đến ngày 09/09/2016
Nhận thức chung về ISO/IEC 17025:2005 và kỹ năng đánh giá nội bộ

Tầng 4, Tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Giảng viên: Phạm Thu Giang
Xem

Từ ngày 05/09/2016 đến ngày 10/09/2016
Phân tích chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước mặt, nước thải

Số 14, Đường số 4, KDC Bình Hưng, xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Giảng viên: ThS. Nguyễn Văn Tâm & Ths. Nguyễn Thành Vinh
Xem

Từ ngày 29/08/2016 đến ngày 31/08/2016
Phương pháp đánh giá cảm quan thực phẩm

 Trung Tâm Đào Tạo và Phát Triển Sắc Ký

79 Trương Định (Lầu 4), Quận 1, Tp. HCM  

Giảng viên: KS Lý Văn Đàn
Xem

Từ ngày 08/08/2016 đến ngày 10/08/2016
Nhận thức chung về ISO/IEC 17025:2005 và kỹ năng đánh giá nội bộ

Tầng 4, Tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Giảng viên: Phạm Thu Giang
Xem

Từ ngày 08/08/2016 đến ngày 12/08/2016
Kỹ Thuật Phân Tích Vi Sinh Trong Nông Sản, Thực Phẩm Và Thủy Hải Sản

Trung Tâm Đào Tạo và Phát Triển Sắc Ký

79 Trương Định (Lầu 4), Quận 1, Tp. HCM

Giảng viên: ThS. Huỳnh Ngọc Trưởng
Xem

Từ ngày 01/08/2016 đến ngày 04/08/2016
Ước lượng độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích

Trung Tâm Đào Tạo và Phát Triển Sắc Ký

79 Trương Định (Lầu 4), Quận 1, Tp. HCM  

Giảng viên: ThS. Nguyễn Văn Tâm
Xem

Từ ngày 29/07/2016 đến ngày 30/07/2016
Kỹ thuật phân tích nhanh vi sinh trong thực phẩm bằng Petrifilm

Trung Tâm Đào Tạo và Phát Triển Sắc Ký

 79 Trương Định, lầu 4, Quận 1, Tp. HCM

   (Ngã tư Trương Định – Nguyễn Du)

Giảng viên: ThS. Huỳnh Ngọc Trưởng
Xem

Từ ngày 21/07/2016 đến ngày 22/07/2016
Kỹ thuật ELISA - Ứng dụng trong kiểm tra chất lượng nông sản, thủy hải sản, thực phẩm chế biến

Trung Tâm Đào Tạo và Phát Triển Sắc Ký

 79 Trương Định (lầu 4), Q.1, TP.HCM ( Ngã tư Trương Định – Nguyễn Du)

Giảng viên: CN. Trần Thanh Bình
Xem

Từ ngày 11/07/2016 đến ngày 14/07/2016
Kiểm tra và hiệu chuẩn các thiết bị đo lường PTN

Trung Tâm Đào Tạo và Phát Triển Sắc Ký

79 Trương Định (lầu 4), Quận 1, Tp. HCM 

Giảng viên: ThS Nguyễn Đăng Huy
Xem

Từ ngày 06/07/2016 đến ngày 08/07/2016
Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 – Nhận thức về các yêu cầu quản lý và kỹ thuật; Đào tạo đánh giá viên nội bộ

 Trung Tâm Đào Tạo và Phát Triển Sắc Ký

79 Trương Định (Lầu 4), Quận 1, Tp. HCM  

Giảng viên: KS Lý Văn Đàn
Xem

Từ ngày 27/06/2016 đến ngày 30/06/2016
Ước Lượng Độ Không Đảm Bảo Đo Trong Hiệu Chuẩn Các Thiết Bị Đo Lường Phòng Thí Nghiệm

Trung Tâm Đào Tạo và Phát Triển Sắc Ký

79 Trương Định (lầu 4), Q.1, TP.HCM ( Ngã tư Trương Định – Nguyễn Du)

Giảng viên: ThS Nguyễn Đăng Huy
Xem

Từ ngày 20/06/2016 đến ngày 24/06/2016
Kỹ Thuật Sắc Ký Khí Ghép Khối Phổ (GC/MS) – Áp Dụng Trong Định Danh và Định Lượng

1.Trung Tâm Phân Tích Phân Loại Hàng Hóa XNK tại TP.HCM

778 Nguyễn Kiệm, P.4, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM        

(Hẻm 778K, trong khuôn viên trường Cao Đẳng Tài Chính - Hải Quan)

Giảng viên: GS. Chu Phạm Ngọc Sơn & TS. Phạm Thị Ánh
Xem